7-сынып

Жаңартылған бағдарлама бойынша

Ұзақ мерзімді жоспар

Үш тілдегі сөздік

7-сынып математика пәнінен жылдлық емтихан билеттері (ауызша)

(Алматы қаласы, Әуезов ауданы №126 мамандандырылған лицей оқушылары үшін)

№1 билет

1. Натурал көрсеткішті дәреженің анықтамасы және қасиеттері.

2. Үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер.

3. Теңдеу шешуге есеп

4. Амалдарды орындауға есеп

5. Бұрыштың биссектрисасына есеп

6. Үшбұрыш медианасына есеп

 

№2 билет

1. Бірмүшенің стандарт түрі.

2. Үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер.

3.Теңдеу шешуге есеп

4. Амалдарды орындауға есеп

5. Сыбайлас бұрышқа есеп

6.Үшбұрыштар теңдігіне есеп

№3 билет

1. Бірмүшелерді көбейту және бөлу.

2. Шеңбер мен түзудің өзара орналасуы. Шеңберге жанама салу.

3.Амалдарды орындау есеп

4. Өзен ағысына есеп

5. қиылысқан түзуге есеп

6.Теңбүірлі үшбұрышқа есеп

 

№4 билет

1. Бірмүшені дәрежеге шығару.

2. Екі шеңбердің өзара орналасуы.

3. Амалдарды орындауға есептер

4. Мәтінді есеп

5.Қиылысқан түзуге есеп

6.Тік бұрышты үшбұышға есеп

№5 билет

1. Жұп көрсеткішті дәрежелік функция. у = х2 функциясы.

2. Шеңбер және оның элементтері.

3. Көпмүшелерді көбейтуге есеп

4. Амалдарды орындау

5. Тең бүйірлі үшбұрышға есеп

6. Сыбайлас бұрышқа есеп

№6 билет

1. Тақ көрсеткішті дәрежелік функция. у = х3 функциясы.

2. Түзуге түсірілген перпендикулярдың бар болуы және жалғыз екендігі.

3. Көпмүшені түрлендіруге есеп

4. Амалдарды орындау

5. Шеңбер доғасына есеп

6. Салуға есеп

№7 билет

1. Көпмүшенің стандарт түрі.

2. Үшбұрыш теңсіздігі.  Үш қабырғасы бойынша үшбұрыш салу.

3. Көбейткіштерге жіктеуге есеп

4. Амалдарды орындау

5. Үшбұрышқа іштей және сырттай сызылған шеңберге есп

6. Үшбұрыш биссектрисасына есеп

№8 билет

1. Көпмүшелерді қосу және азайту.

2. Үшбұрыштың бұрыштары және қабырғалары арасындағы қатнастар.

3. Көпмүше түріне келтіруге есеп

4. Амалдарды орындау

5. Тең бүйірлі үшбұрышқа есеп

6. Жанама мен хорда арасындағы бұрыш

№9 билет

1. Бірмүшені көпмүшеге және көпмүшені көпмүшеге көбейту.

2. Тікбұрышты үшбұрыш. Бір бұрышы -қа тең болатын тікбұрышты

үшбұрыштың қасиеті.

3. Көпмүше түріне келтіруге есеп

4. Амалдарды орындау

5. Тең бүйірлі үшбұрышқа есеп

6. Сыбайлас бұрышқа есеп

№10 билет

1. Көпмүшені бірмүшеге және көпмүшеге бөлу.

2. Тікбұрышты үшбұрыштың теңдік белгілері.

3. Көбейткіштерге жіктеуге есеп

4. Амалдарды орындау

5. Тең бүйірлі үшбұрышқа есеп

6. Үшбұрыштың бұрыштарын табуға есеп

№11 билет

1. Көпмүшені дәрежеге шығару

2. Үшбұрыштың бұрыштарының қосындысы, сыртқы бұрышы.

3. Көпмүше түрінде жазуға есеп

4. Амалдарды орындау

5. Тең бүйірлі үшбұрышқа есеп

6. Екі түзудің қиылысуына есеп

№12 билет

1. Бір айнымалысы бар теңдеу және оны шешу

2. Түзулердің параллельдік белгілері

3. Көпмүше түрінде жазуға есеп

4. Амалдарды орындау

5. Шеңбер жанамасына есеп

6. Түзу мен шеңбердің орналасуына есеп

№13 билет

1. Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару.

2. Түзулердің параллельдігі.

3. Бөлшекті қысқартуға есеп

4. Амалдарды орындау

5. Шеңберлердің орналасуына  есеп

6. Тең бүйірлі үшбұрышқа есеп

№14 билет

1. Көпмүшелерді көбейткіштерге жіктеу.

2. Үшбұрыштардың теңдігінің 3-ші белгісі, Екі қабырғасы және олардың арасындағы бұрышы бойынша үшбұрыш салу.

3. Бөлшектерге амалдар орындауға есеп

4. Амалдарды орындау

5. Тік бұрышты үшбұрышқа есеп

6. Тік бұрыштың қасиеті

№15 билет

1. Екі өрнектің айырмасының квадраты.

2. Үшбұрыштардың теңдігінің 2-белгісі.

3. Өрнектерді ықшамдауға есеп

4. Амалдарды орындау

5. Тік бұрышты үшбұрышқа есеп

6. Төртбұрышқа сырттай сызылған шеңберге есеп

№16 билет

1. Қосындының және айырманың квадраты.

2. Үшбұрыштардың теңдігінің 1-ші белгісі.

3. Амалдарды орындау

4. Теңдеу шешу

5. Шеңберге сырттай сызылған төртбұрышға есеп

6. Шеңбер жанамасы және хордасына есеп

№17 билет

1.   өрнегін көпмүше түрінді жаз.

2. Тең бүйірлі үшбұрыштың медианасының қасиеті.

3. Амалдарды орындау

4. Теңдеуді шешу

5. Үшбұрышқа іштей сызылған шеңберге есеп

6. Параллель түзулерге есеп

№ 18 билет

1. Бірнеше қосылғыштардың қосындысының квадраты.

2. Сыбайлас бұрыштар.

3. Өрнекті ықшамдау

4. Амалдарды орындау

5. Шеңбер қиюшыларына есеп

6. Тең бүйірлі үшбұрышқа есеп

№19 билет

1. Қосындының және айырманың кубы.

2. Вертикаль бұрыштар.

3. Теңдеуді шешу

4. Амалдарды орындау

5. Тең бүйірлі үшбұрышқа есеп

6. Шеңбер хордаларына есеп

№20 билет

1. Екі өрнектің кубтарының қосындысы және айырмасы.

2. Үшбұрыштың биіктігі, биссектрисасы және медианасы.

3. Теңдеуді шешу

4. Амалдарды орындау

5. Тең бүйірлі үшбұрыш

6. Үшбұрыштың сыртқы бұрышына есеп

№21 билет

1. Сандардың бөлінгіштігі.

2. Теңбүйірлі үшбұрыш.

3. Амалдарды орындау

4. Көбейткіштерге жіктеу

5. Тең бүйірлі үшбұрышқа есеп

6. Кесінді қатнастарына есеп

№22 билет

1. Алгебралық бөлшектің анықтамасы және негізгі қасиеті.

2. Перпендикуляр түзулер.

3. Көбейткіштерге жіктеуге есеп

4. Амалдарды орындау

5. Тең бүйірлі үшбұрышқа есеп

6. Кесінді бөліктеріне есеп

№23 билет

1. Алгебралық бөлшекті ортақ бөлімге келтіру.

2. Кесінді және сәуле.

3. Өрнектерді ықшамдауға есеп

4. Мәтінді есеп

5. ҮШбұрыштың сыртқы бұрышына есеп

6. Үшбұрыштардың ішкі бұрыштары

№24 билет

1. Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу және азайту. Бөлшектерді көбейту және бөлу

2. Нүкте  және түзу. Кесіндінің перпендикуляр қақ бөлушісін тұрғызу.

3. Көпмүшелерді көбейту

4. Мәтінді есеп

5. Тең бүйірлі үшбұрышқа есеп

6. Шеңберге есеп

№25 билет

1. Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу және азайту. Бөлшектерді көбейту және бөлу

2. Бұрыш және олардың түрлері. Бұрыш биссектрисасын салу.

3. Көбейткіштерге жіктеу

4. Мәтінді есеп

5. Үшбұрыштың бұрыштарына есеп

6. Параллель түзулерге есеп

 Алгебра пәні бойынша бейнесабақтар

 

 

 

 

 

2014-2015 оқу жылы  жылдық емтихан есептері

2014-2015 оқу жылы  жылдық емтихан сұрақтары

  

Алгебра пәні бойынша күнделік сабақ жоспарлары

Геометрия пәні бойынша күнделік сабақ жоспарлары

МАТЕМАТИКА


Сайт создан на Setup.ru Создать сайт бесплатно